Annunciation Byzantine Romanian Catholic Mission

Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolica | Misiunea Bunavestire Toronto | 416 443 8796

Logo - Copy

78 Clifton Rd

admin@bunavestire.org

Lăudat sa fie Isus!

Dragi credincioşi, continuăm să fim în criza generată de virusul COVID-19, iar pentru Biserică, pentru credincioşi, pentru întreaga umanitate se dovedeşte a fi o nouă provocare pe cale nemaintâlnită. Trebuie să ne abandonăm cu încredere în brațele
Providenței Divine şi să trăim aceste clipe cu speranța zilelor mai bune ce vor urma.

La fel cum lumea se adaptează acestei crize şi Biserica rămâne alături de credincioşii ei şi îi îndeamnă la rugăciune şi unitate. Nu putem fi fizic împreună, dar putem fi uniți spiritual în jurul rugăciunilor, iar datorită tehnologiilor prin intermediul
celebrărilor ce sunt accesibile online.

Astăzi doresc să subliniez importanța pe care trebuie să o aibă rugăciunea, ce trebuie să rămână parte din viața noastră şi cu atât mai mult ea trebuie oferită în aceste momente de încercare, aşa cum spuneam împreună cu familia, subliniind astfel bogăția
darului credinței în viața noastră.

Duminica trebuie să îşi păstreze locul ei central şi importanța ei în viețile noastre ca Ziua Domnului, pe care să o dedicăm în mod special lui Dumnezeu. Nu putem participa la Sfânta Liturghie, dar putem face casa noastră Biserica. Sugestia unui program pe
care am putea să-l urmăm duminica ar fi în felul următor:

– Vizionarea Sfintei Liturghii, live sau înregistrare. Începând cu duminica aceasta vom încerca sa transmitem live Sfanta Liturghie pe pagina de Facebook a Misiunii. Fluxul video va fi disponibil si celor care nu au cont de Facebook.

https://www.facebook.com/Bunavestire.Toronto/

De asemenea va mai pot recomanda următoarele canale de youtube:

Catedrala Greco-Catolică din Blaj:

https://www.youtube.com/channel/UCQddmUEz8MTNehN3rt_hBIg/videos

Catedrala Greco-Catolică din Oradea:

https://www.youtube.com/channel/UCQddmUEz8MTNehN3rt_hBIg/videos

Pentru resurse cu celebrarea în limba engleza vă recomand site-ul Arhidiecezei romano-catolice din Toronto:

https://www.youtube.com/user/ArchdioceseofToronto/videos).

– Împărtăşania spirituală. Atunci când credincioşii sunt în imposibilitatea de a participa fizic la Sfânta Liturghie sau de a primi Sfânta Euharistie se face un act de Împărtăşanie spirituală.

O Isuse, te cred de față în Preasfântul Sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta
față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită, pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin!

(Vei rămâne câteva clipe în reculegere, în așteptare).

Te îmbrățișez, iubitul meu Mântuitor, și mă dăruiesc cu totul Ție. Dă-mi numai dragostea Ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința Ta.

Rugăciune:

Doamne Isuse, Mântuitorul nostru, Tu ai chemat pe oameni la tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile Tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul Tău.
Ajută-mă să fac bine și cu evlavie această Împărtășanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile Tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin

Mai multe detalii despre aceasta frumoasă rugăciune găsiți la adresa: https://www.egco.ro/2020/03/20/pr-daniel-iacobut-despe-impartasania-spirituala/

– Citiți împreună cu întreaga familie lecturile din Sfânta Scriptură ale duminicii respective. Evanghelia acestei duminici cât şi buletinul duminical se vor găsi la sfârşitul acestei Scrisori de Veşti.

– Practicați caritatea. Vă puteți interesa de persoane care sunt singure, persoane care au nevoie de ajutor cu cumpărături, cu o vorbă bună, cu un mic gest, ce în aceste momente poate face o diferență atât de mare. De asmenea dintre
credincioşii noştri, dacă aveți nevoie de ajutor, vă rog să ne contactați şi vă vom ajuta în măsura posibilităților.

– Rugați-vă! Rugăciunea ne uneşte şi ne ține împreună, rugăciunea ne oferă încrederea şi speranța bucuriei pentru momentul în care vom fi împreună din nou. Câteva resurse de rugăciune sunt:

Calea Crucii (în special în această perioadă de post)

http://www.greco-catolic.ro/rugaciuni.asp?autor=gotia&id=16

Rugăciuni adresate Preacuratei Fecioare Maria (Paraclisul Maicii Domnului si Rozarul)

http://www.greco-catolic.ro/rugaciuni.asp?autor=gotia&id=18

Resurse de rugăciune în limba română:

http://www.greco-catolic.ro/rugaciuni.asp

Un alt site în care veți regăsi diverse rugăciuni în limba engleza este mai jos:

https://www.archtoronto.org/covid19/Pages/spiritual.aspx

Multe din aceste practici ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, nu vor reuşi să înlocuiască celebrarea Sfintei Liturghii şi primirea Euharistiei, dar ne vor ajuta să păstrăm comuniunea cu Dumnezeu în Biserica Sa. Aceste momente ne vor ajuta să înțelegem
martiriul şi suferința celor care în vreme de prigoană au fost privați de prezența la Sfânta Liturghie, încercându-li-se reprimarea credinței.

Vreau să le mulțumesc celor care în aceste zile au continuat să trimită donații către Biserică. În mod special vreau să le mulțumesc celor care au optat pentru programul de donații preautorizate, în aceste zile el fiind singura sursă de venit constant al
Misiunii noastre. Celor care doresc să facă donații către Biserică le reamintesc că pot trimite un cec (nu trimiteți cash!) la adresa noastră, 78 Clifton Rd, M4T 2G2, Toronto, ON, puteti dona online la adresa https://www.bunavestire.org/donatii/ sau puteți opta pentru
programul de donații preautorizate, detalii despre aceasta veți găsi de asemenea la adresa web mai sus menționată.

 

Duminica a 5-a Marelui Post

Duminica aceasta vom celebra cea de a 5a duminică a Postului Mare (https://www.bunavestire.org/calendar-greco-catolic/)

Vreau să vă reamintesc pentru cei care urmăriţi fluxuri video din România că noi, folosind calendarul nou, avem un avans de o săptămană în calendarul nostru, acesta fiind motivul pentru care evangheliile nu sunt la fel.

Evanghelia duminicii e următoarea:

Ev Mc 10,32-45

Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Isus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după El se temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le spună ce aveau să I se întâmple: Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru marirea Ta. Dar Isus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Isus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Şi Isus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.

Mai jos este meditatia PS Claudiu Pop:

Până la întâlnirea cu Isus înviat din morți și până la momentul Rusaliilor mai apoi, atunci când ucenicii vor fi purificați și înnoiți de focul Spiritului Sfânt, mintea și inima lor par să fie ferecate. Este a treia oară în care, în Evanghelia după Marcu, Isus vorbește despre patima și moartea lui și de fiecare dată reacția apostolilor este total deplasată. Prima dată Petru îi cere cu insistență să-și schimbe planul. A doua și a treia oară, ucenicii caută să vadă care dintre ei este mai mare sau care poate sta mai aproape de Isus, așa cum vedem în evanghelia de astăzi. În mod evident sunt încă oameni vechi, ce îl concep pe Mesia ca și un trimis al lui Dumnezeu menit să îi scape de jugul roman pentru a instaura o nouă împărăție terestră. De aceea, știind că merg înspre Ierusalim, fiecare încearcă să obțină postul de “ministru” cel mai important. Partea a doua și de fapt cea mai importantă, ce urmează după cuvintele lui Isus “Iată ne suim la Ierusalim”, pare să treacă pe lângă urechile lor nebăgată în seamă. Probabil nici nu pot concepe un discurs despre suferința și moartea Maestrului lor iubit: în ce fel ar mai putea restaura în cazul acesta Împărăția lui Israel?

Fiii lui Zebedeu, așa-numiții Fii ai tunetului, cei care erau gata să facă să coboare tunete și fulgere peste samarinenii care refuză să îl primească pe Isus, sunt astăzi victimele privirilor fulgerătoare ale celorlalți apostoli, mânioși din cauza cererii celor doi. Isus e nevoit să intervină pentru a le vorbi despre o altfel de Împărăție decât cea pe care ei și-o imaginează. O Împărăție în care tronul Împăratului are forma Crucii, menită să împace pământul cu Cerul prin sacrificiul Fiului de Împarat. O Împărăție deasemenea în care locul de-a dreapta și cel de-a stânga reprezintă demnitatea mărturiei iubirii și a sacrificiului în fața urii și a răului acestei lumi. O Împărăție în sfârșit, în care logica este cea a slujirii și a jertfei pentru ceilalți, menită să învingă astfel nu doar tirania Imperiului roman, ci tirania imperiului păcatului din această lume și mai ales pe prințul ei.

Noi, creștini ai secolului 21 suntem temple ale Spiritului Sfânt, dar așa cum botezul nu ajunge doar să fie celebrat, ci trebuie să-l și trăim în fiecare zi, la fel și darul luminii Spiritului Sfânt trebuie invocat și folosit clipă de clipă pentru a trece de la logica acestei lumi la cea a Împărăției și pentru a ne transforma din Fiii tunetului în Fiii Luminii!

PS Claudiu

Episcopul Curiei

Buletinul duminical este următorul: https://bunavestire.org/buletin/2020/P_5.pdf

Mă rog Bunului Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi şi să îi păstrăm în rugăciunile noastre pe cei care în aceste momente de încercare lucrează în spitale şi pentru cei afectaţi de aceasta boală.

Pr. Ionel Maier