Annunciation Byzantine Romanian Catholic Mission

Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolica | Misiunea Bunavestire Toronto | 416 443 8796

Logo - Copy

78 Clifton Rd

admin@bunavestire.org

*|MC:SUBJECT|*


   BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ   BYZANTINE ROMANIAN CATHOLIC MISSION

Scrisoarea de Veşti 7 Iunie, 2020

Duminica Tuturor Sfinților

Lăudat fie Isus!

Iubiți credincioși, suntem pe mai departe în imposibilitatea de a celebra în mod public alături de voi credincioșii. Din păcate uitându-ne la numărul de infectări din ultimele zile nu putem avea speranța Bisericile fie deschise foarte repede. Vreau să vă mulțumesc rămâneți aproape de Parohia dumneavoastră prin mesajele pe care le transmiteți, donațiile pe care le faceți și faptul de fiecare dată când celebrăm Sfânta Liturghie va uniți cu noi în rugăciune. Știu, din păcate nu este la fel ca atunci când împreună fiind în Biserică ne rugăm cu toții. Este un sentiment pe care îl împărtășim cu dumneavoastră, dar date fiind condițiile fiecare dintre noi trebuie să facem ce ne stă în puteri pentru a înceta răspândirea acestui virus.

Duminica ce a trecut am sărbătorit Rusaliile, celebrând lumina Spiritului Sfânt ce s-a coborât asupra Apostolilor, dar și cea care a îndrumat spre sfințenie creștinii, fiindu-ne și nouă Îndrumător pe calea către Dumnezeu. Unul din darurile Spiritului Sfânt este sfințenia vieții, astfel Biserica celebrează duminica imediat după Rusalii Duminica Tuturor Sfinților. Este o amintire a tuturor drepților Bisericii. Deseori în predici amintesc faptul că suntem cu toții chemați la viața de sfințenie. Și probabil având o imagine eronată că aceasta este rezervată doar persoanelor extrem de evlavioase, pierdem din vedere faptul că este și vocația noastră. Cu toții ne dorim să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, în Raiul cel ceresc. Aceasta este sfințenia, mântuirea sufletului nostru. Duminica Tuturor Sfinților ne amintește că Biserica îi prăznuiește nu doar pe cei sfinți recunoscuți în mod formal ci și pe cei care prin viața lor de credință s-au învrednicit de cununa fericirii veșnice în Rai.

În mod particular Biserica noastră Greco-Catolică Română în preajma sărbătorii Rusaliilor îi pomenește pe vrednicii noștri episcopi ce și-au dat viața pentru Biserică și credință. În anul 1948 când Biserica Greco-Catolică Română a fost desființată prin Decretul 358 din 1 Decembrie (o dată ce nu a fost aleasă deloc aleator) cei 7 nu au cedat în fața regimului ce dorea desființarea Bisericii. Așadar începând cu 2 iunie 2019 odată cu beatificarea celor 7 episcopi, Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu noi avem și sărbătoare în Biserică data de 2 iunie ziua de sărbătoare în care ne rugăm acestora să ne mijlocească Bunului Dumnezeu haruri și binecuvântări.

După duminica Tuturor Sfinților marcăm începutul Postului Sfinților Apostoli Pentru și Pavel, post care începe luni după Duminica Tuturor Sfinților și se încheie pe 28 iunie. Datorită situației deosebite în care ne aflăm există o dispensă de la obligativitatea de a participa la Sfânta Liturghie, de asemenea pentru Postul Sfinților Apostoli PS John Micheal Botean a oferit dispensa, fiind obligatorii pentru post doar miercurea și vinerea.

Duminica 1-a după Rusalii

Așa cum v-ați obișnuit deja, Sfânta Liturghie va fi transmisă pe Facebook și Youtube

Duminică 7 iunie 2020 începând cu ora 12.30 PM

YouTube Live


Facebook Live

Evanghelia duminicii este de la evanghelistul Matei (10,32-35.37-38; 19,27-30)

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.
Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul maririi Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.


www.bunavestire.org

Share Share

Tweet Tweet

Forward Forward