Annunciation Byzantine Romanian Catholic Mission

Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolica | Misiunea Bunavestire Toronto | 416 443 8796

Logo - Copy

78 Clifton Rd

admin@bunavestire.org

Hristos a înviat!

E salutul pe care îl rostim timp de 40 de zile după învierea Mântuitorului. Un salut de bucurie care ne inundă viețile şi sufletul. Anul acesta este salutul care probabil ne lipseşte să îl
rostim cu bucurie în Biserică, şi unul altora. Faptul că nu reuşim să îl spunem aşa cum am fost învățați într-un mod clasic nu înseamnă că trebuie să renunțăm în a-l folosi, ci cu atât mai mult să îl
spunem între noi, ca un salut zis într-un cadru familial, pentru a trăi cu adevărat speranța transmisă de Înviere.

Sărbătoarea Paştilor de anul acesta este unică, o sărbătoare pe care sunt sigur că nu o vom uita pentru mulți ani de acum înainte. A fost un mod deosebit de a trăi Sărbătoarea Învierii Domnului
şi între noi fie vorba nu un mod pe care ni-l dorim să îl mai experimentăm curând.

Pentru mine a fost un prilej să îmi dau seama cât de mult îmi lipseşte bucuria comunității, bucuria de a cânta împreună, de a celebra împreună, de a ne bucura împreună de Învierea Mântuitorului.
Anul acesta Sfintele Paşti le-am petrecut fiecare în casele noastre, trăind bucuria învierii Mântuitorului. Odata cu provocarea adusă de pandemia din ziua de astăzi, bisericile noastre nu au fost închise,
ci a fost deschisă o Biserică în fiecare familie. Am auzit cu bucurie de la credincioşii noştri cum şi-au pregătit un mic spațiu pentru Sărbătoarea Învierii. Celor dintre dumneavaostră care
aveți imagini cu modul în care ați celebrat Sărbătoarea Învierii şi vreți să le împărtăşiți cu noi vă adresez rugămintea de a trimite cu reply la acest email imagini cu acestea pentru a le pune în
Scrisorile de Veşti ce vor urma.

 

Duminica a 2-a a Sfintelor Paşti

Duminica aceasta este cea de a doua duminică a Paştilor, sau aşa cum o ştim în mod tradiţional duminica Tomii.

Aşa cum a devenit o obişnuinţă, vom transmite Sfânta Liturghie pe cele două canale obişnuite, Facebook şi YouTube duminică 19 aprilie 2020 de la ora 12.30.

Cele 2 evenimente pe reţelele sociale se găsesc la adresele de mai jos:

https://www.facebook.com/Bunavestire.Toronto/

https://youtu.be/nP6GVqCB8DE

Evanghelia acestei duminici e următoarea:

Ev Io 20,19-31.

Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Şi Isus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: luaţi Spirit Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Isus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Isus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.