Annunciation Byzantine Romanian Catholic Mission

Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolica | Misiunea Bunavestire Toronto | 416 443 8796

Logo - Copy

78 Clifton Rd

admin@bunavestire.org

*|MC:SUBJECT|*


   BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ   BYZANTINE ROMANIAN CATHOLIC MISSION

Scrisoarea de Veşti 17 Mai, 2020

Duminica a 6-a a Sfintelor Paşti

Hristos a înviat!

Săptămâna aceasta continuăm celebrăm fără prezența credincioșilor în Biserică. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne întărească în aceste zile și trăim cu speranța unor momente mai bune. Atunci când lucrurile vor lua o turnură mai bună și vom primi confirmarea de la ierarhia locală a Bisericii, dar și recomandarea autorităților locale vă vom ține la curent despre modul în care vom relua celebrările și condițiile necesare.

Astăzi va trebui vorbesc un pic despre transmisiile live și modul în care le facem pe acestea, fiind nevoit adresez scuze pentru modul în care s-a desfășurat transmisiunea live de duminică. Au fost un cumul de evenimente nefericite care au dus la deconectarea de nenumărate ori a internetului și implicit dificultăți în a urmări transmisia.

Așa cum am spus și în trecut, transmisiile live sunt o provocare destul de mare căreia i-am răspuns din necesități pastorale și pe care am folosit-o pentru a rămâne conectați cu dumneavoastră. Timp de câteva săptămâni datorită acusticii bisericii am folosit transmisia Sfintei Liturghii într-un unghi închis, care vă era ca și poziționare nefamiliar. Săptămâna aceasta am început transmisiunile în formatul clasic al Sfintei Liturghii fiind capabili captăm sunetul din instalația de sunet a Bisericii. Sunt detalii de ordin tehnic pe care le-am putut învăța din experiență. 

mulțumesc pentru ajutor, implicare și înțelegere în aceste experiențe noi, pe care încercăm să le facem cât mai bine.

Săptămâna aceasta este dedicată asistenților medicali. Este una dintre profesiile care și-a dovedit eroismul și implicarea în aceste zile. Mă rog Bunului Dumnezeu să îi binecuvânteze și să îi îngrijească.

Duminica a 6-a a Sfintelor Paşti

Din punct de vedere liturgic Duminica aceasta este ce-a de 6-a duminică a Paștilor, cunoscută și sub numele de Duminica Orbului. Săptămâna viitoare, joi 21 mai vom sărbători Înalțarea Domnului. Odată cu celebrarea acestei sărbători nu ne vom mai saluta folosind formula din perioada pascală ”Hristos a înviat!” cu binecunoscutul răspuns ”Adevărat a înviat!”.

Vom continua să transmitem Sfânta Liturghie pe canalele tradiționale.

La Youtube am fost nevoiți să creăm un canal dedicat Misiunii, pentru o mai bună flexibilitate în administrare. Așadar vechiul canal nu va mai fi folosit.

Mai jos sunt linkurile pentru celebrările ce vor urma și lecturile evanghelice ale sărbătorilor.

 

Duminica a 6-a a Sfintelor Paști (17 mai 2020)


Facebook Live

Lectura Evangheliei este din Evanghelia după Ioan 9, 1-38

În vremea aceea trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Isus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt. Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau: El este. Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ţi s-au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se numeşte Isus a făcut tină şi a uns ochii mei; şi mi-a zis: mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă, am văzut. Zis-au lui: Unde este Acela? Şi el a zis: Nu ştiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. Şi era sâmbătă în ziua în care Isus a făcut tină şi i-a deschis ochii. Deci iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: tină a pus pe ochii mei, şi m-am spălat şi văd. Deci ziceau unii dintre farisei: acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar alţii ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei. Au zis deci orbului iarăşi: dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce vedea. Şi i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul vostru, despre care ziceţi că s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns deci părinţii lui şi au zis: Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb. Dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă; va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale că, dacă cineva va mărturisi că El este Cristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: dă mărire lui Dumnezeu. Noi ştim că Omul Acesta e păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că fiind orb, acum văd. Deci i-au zis: Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii? Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui? Şi l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe Acesta nu-L ştim de unde este. A răspuns omul şi le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este şi El mi-a deschis ochii. Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic. Au răspuns şi i-au zis: În păcate te-ai născut tot, şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. Şi a auzit Isus că l-au dat afară. Şi, găsindu-l, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a zis: Dar cine este, Doamne, ca să cred în El? Şi a zis Isus: L-ai şi văzut! Şi Cel ce vorbeşte cu tine Acela este. Iar el a zis: Cred, Doamne. Şi s-a închinat Lui.

Înălțarea Domnului (21 mai 2020)Facebook Live

Evanghelia este de la evanghelistul Luca 24, 36-53

În vremea aceea, după ce a înviat din morţi, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor Săi şi le-a zis: Pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd un duh. Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale. Deci, încă necrezând ei de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei I-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi, luând, a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în proroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus: Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi, şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Şi, iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; însă voi să şedeţi în cetatea Ierusalimului până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi, pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

Share Share

Tweet Tweet

Forward Forward