Annunciation Byzantine Romanian Catholic Mission

Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolica | Misiunea Bunavestire Toronto | 416 443 8796

Logo - Copy

78 Clifton Rd

admin@bunavestire.org

*|MC:SUBJECT|*


   BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ   BYZANTINE ROMANIAN CATHOLIC MISSION

Scrisoarea de Veşti 24 Mai, 2020

Duminica a 7-a a Sfintelor Paşti

Lăudat fie Isus!

Celebrarea Sfintelor Liturghii continuă fără accesul credincioșilor, acestea fiind transmise online.

Dragi credincioși, începând de săptămâna aceasta nu vom mai folosi salutul Hristos a înviat și vom reveni la formula tradițională de salut. Lăudat să fie Isus cu răspunsul În veci, Amin este întâlnit în întreaga Biserică Catolică. Sunt unele locuri în care această formă de adresare este înpământenit ca și salut uzual în viața de zi cu zi.

Schimbarea mesajului de bucurie Pascal ne confirmă de asemenea încheierea unei perioade din calendarul bisericesc, Sărbătoarea Învierii Mântuitorului. Atunci când spuneam despre timpurile liturgice vă ziceam că acest timp este numit Penticostar, numele venind de la cele 50 de zile dintre perioada Învierii și Coborârea Spiritului Sfânt. Este vorba de mai mult de 50 de zile, dar toate evenimentele celebrate sunt legate de această durată.

Încheierea Sărbătorii Sfintelor Paști este marcată de un alt eveniment important de după învierea Mântuitorului și anume Înălțarea acestuia la cer. Anul acesta sărbătoarea este pe data de 21 mai. Între sărbătoarea Înălțării și momentul Coborârii Spiritului sfânt, sau al Rusaliilor sunt alte 10 zile.

Întreaga perioadă a Penticostarului este una care stă sub semnul bucuriei aduse de Învierea Mântuitorului, dar care își desăvârșește împlinirea prin Coborârea Spiritului Sfânt peste Apostoli. Lecturile de la Sfânta Liturghie pun accent pe Faptele Apostolilor și pe curajul acestora de a mărturisi credința în Isus Hristos cel înviat, în ciuda persecuțiilor venite din partea iudeilor.

Timpul acesta binecuvântat ar trebui să fie și pentru noi un moment de reflexie în care să privim în conștiință și să ne întrebăm cât curaj avem în mărturisirea credinței noastre. Ea are baza în Întruparea Fiului lui Dumnezeu, își găsește împlinirea în Misterul Învierii lui și ne oferă și nouă curajul mărturisirii prin Coborârea Spiritului Sfânt. Dacă avem credință puternică vie și activă aceasta trebuie mărturisită cu fiecare clipă a vieții noastre, pentru că doar așa vom putea fi exemple pentru ceilalți și călcând și noi pe urmele Apostolilor împărtășind bucuria credinței noastre.

Duminica a 7-a a Sfintelor Paşti

Duminica aceasta este duminica a 7-a a Sfintelor Paști, numită și duminica Sfinților Părinți de la Primul Conciliu Ecumenic (Niceea 325).

Sfânta Liturghie celebrată duminică 24 mai la ora 12,30 va fi transmisă pe mijloacele media ce sunt deja cunoscute, Facebook și YouTube.


Facebook Live

Evanghelia acestei duminici este de la Evanghelistul Ioan (17,1-13)

Acestea a vorbit Isus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preamăreşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preamărească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi acum, preamăreşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu mărirea pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preamărit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei.


www.bunavestire.org

Share Share

Tweet Tweet

Forward Forward