Annunciation Byzantine Romanian Catholic Mission

Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolica | Misiunea Bunavestire Toronto | 416 443 8796

Logo - Copy

78 Clifton Rd

admin@bunavestire.org

 

Joia Mare / Great and Holy Thursday

(29 Martie/March 2018)

Sf. Liturghie “Cina cea de Taină” – 19.30

Roman-Catholic Mass of the Lord’s Supper (English)

Celebrare ȋmpreună cu parohia romano-catolică OLPH (lb. engleză)

 

 

Vinerea Mare / Good Friday

(30 Martie/March 2018)

Patimile Domnului (Denia celor 12 Evanghelii) – 9.00

The 12 Gospels of the Passion

https://bunavestire.org/buletin/diverse/patimile_denia_12_evanghelii.pdf

Calea Sfintei Cruci – 18.30 – The Way of the Cross

Prohodul Domnului – 19.00

The Burial of Our Lord

https://bunavestire.org/buletin/diverse/prohodul_domnului.pdf

Colecta pentru Ţara Sfântă – 30 aprilie – Vinerea Mare

Vă mulţumim pentru generozitate, Dumnezeu să vă binecuvânteze eforturile!

 
 

Ȋnvierea Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Hristos

Sfintele Paşti

The Holy Ressurection of Our Lord

Holy Pascha (Easter)

Sâmbăta Mare / Holy Saturday

(31 Martie/March 2018)

Vecernia cu Sf. Liturghie, Ȋnvierea – 22.30

Vesper Liturgy, The Holy Ressurection

Buletinul liturgic / The liturgical bulletin:

https://www.bunavestire.org/buletin/2017/invierea_sambata_mare.pdf

Duminica Sf. Paşti / Easter Sunday

(1 aprilie/April 2018)

Sf. Liturghie – 12.30

Divine Liturgy

Buletinul liturgic / The liturgical bulletin:

https://www.bunavestire.org/buletin/2017/invierea_sf_pasti.pdf


 

Colecta pentru Ţara Sfântă


30 martie – Vinerea Mare


Ȋn Vinerea Mare, ȋmpreună cu credincioșii din ȋntreaga lume vom avea o colectă specială pentru creștinii din Ţara Sfântă. Vă invităm ȋmpreună cu Sfântul Părinte și cu ierarhii noștri să fiţi generoși și de această dată. O singură colectă va avea loc la ambele celebrări din Vinerea Mare, și va fi trimisă către creștinii din Ţara Sfântă, creștini ce sunt greu ȋncercaţi de multe dificultăţi.

Pr. Ionel Maier

 

Bulletin message: Easter 2018

Bishop John Michael

“In the beginning was the Word” (John 1:1). The Prologue of the Gospel of John is the reading we hear in church on Easter Sunday morning. There is no telling of the resurrection of Christ. That story was told at the previous two services. Indeed, we read a resurrection gospel every Sunday at the service of Matins, the morning prayer of the Church. Thus, if the only service you attend is the Easter Divine Liturgy in the Byzantine tradition, you will not hear the story of Christ’s rising. It is as if the Church wants to tell us that the Resurrection is indeed the backdrop of the whole of the Christian life, but what we attend to at the celebration of the Paschal Eucharist is, specifically, whether or not the full meaning of that story is getting through to us.

From the very beginning, in and through creation itself, God speaks to us, and His communication, His Word, ultimately becomes one of us so there can be no mistaking His meaning. The Word of God, speaking human words, tells the world, “death has been destroyed.” But perhaps that is not the point at Easter. Perhaps the point is for each of us to receive, to really hear the message that it is my death that has been destroyed, that my survival is guaranteed, that I am immortal, and thus to live as if we no longer had anything to fear, to live a life of utter security and peace.

There is no weapon that can give us that security and that peace other than the Cross—and the empty tomb—of Jesus. May that peace be yours at Easter and for all eternity.

Christ is risen!

Mesajul de Paști 2018

Preasfințitul John Michael

”La început a fost cuvântul” (Ioan 1:1). Prologul Evangheliei după Ioan este citirea pe care o auzim în biserică în dimineața duminicii de Paști. Nu se vorbește deloc despre învierea lui Hristos. Acea istorisire a fost spusă în cele două liturghii anterioare acesteia. Într-adevăr, citim o evanghelie a învierii în fiecare duminică la slujba de utrenie, rugăciunea de dimineață a Bisericii. Astfel, dacă singura slujbă la care participați este Sfânta Liturghie a Paștelui, în tradiția bizantină, nu veți auzi povestea învierii lui Hristos. Prin prescrierea aceastei lecturi pentru Sfânta Liturghie din Duminica Paștelui, Biserica dorește să ne gândim la implicațiile profunde ale Învierii atât la nivelul cosmic, cât și la nivelul personal.

De la bun început, în și prin creația însăși, Dumnezeu ne vorbește, iar comunicarea Lui și Cuvântul Său, devin în final unul dintre noi, astfel încât să nu se poată înșela sensul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu, rostind vorbe umane, spune lumii: “moartea a fost distrusă”. Dar poate că nu acesta este sensul Paștelui. Poate că scopul pentru fiecare dintre noi este să auzim și să primim cu adevărat mesajul că moartea mea a fost distrusă, că supraviețuirea mea este garantată, că eu sunt nemuritor și astfel să trăim ca și cum nu mai avem de ce să ne temem, decât de a trăi o viață de siguranță și pace absolută.

Nu există nici o armă care să ne dea acea securitate și acea pace, alta decât Crucea și mormântul gol al lui Isus. Fie ca pacea să fie a voastră de Paști și pentru toată eternitatea.

Hristos a înviat!

Xjohn michael

 

Sărbătoarea Parohiei noastre


Programul de duminică 8 aprilie 2018


Sfânta Liturghie – ora 12.30

Recepția ȋn sala parohiei după ȋncheierea Sfintei Liturghii – vă invităm cu drag să sărbătorim ȋmpreună.

Meniul sugerat este următorul:

APERITIV

Salată de vinete; salată a la rousse; salată de ciuperci; salată de icre; placintă; brânzeturi; ouă umplute; zacuscă; salată de crudităţi; mezeluri, drob, etc.

FEL PRINCIPAL

Friptura de pui sau de porc.

DESERT

Prăjituri de casă; fructe; clătite; papanași; etc.

BĂUTURĂ

Sprite; coke; apă minerală; cafea; ceai; sucuri de fructe; vin; etc.

ALTELE

Feţe de masă, albe sau ecru (nu de plastic); chifle (pentru 140 persoane); pâine.

Pentru a vă implica la organizarea mesei vă rugăm să ne contactaţi la Biserică; puteţi suna la 416 443 8796 ext 3. sau reply la Scrisoarea de Veşti.